Uppslagsverk

M

Mellersta storhjärnsartärens mellanstam

Truncus intermedius Ae. cerebri medie

Hjärnartär; mellersta storhjärnsartärens mellanstam

En av mellersta storhjärnsartärens vanligt förekommande slutstammar. Avgår från huvudkärlet framtill i bottnen på sidofåran där den delar upp sig i slingriga tunnare grenar som tar sig upp ur sidofåra och försörjer större delen av parietallobens utsida.
...