Uppslagsverket

I

Insulagränsen

Limen insulae

Gränsövergången mellan hjärnans undersida och Ö-området

Parti av hjärnans undersida som förbinder området vid sidan om synnervskorset med den insulära hjärnloben, Ön, (Insula) belägen i djupet av sidofåran. Det är via limen insulae som den mellersta storhjärnsartären tar sig från hjärnans undersida till dess utsida.
...