Uppslagsverket

H

Hjärnstammens medellinjesartärer

Arteriae paramedianae

Paramediana hjärnstamsartärerna, Artärer, hjärnstammens paramediana.

Trådsmala, till en början ogrenade, artärer som i mycket stort antal från ovansidan av basartären (a. basilaris), nästan som en smal pälssöm, tränger upp i hjärnstammen och försörjer strukturer som ligger nära medellinjen.
...