Uppslagsverket

F

Främre ryggmärgsartären

Arteria spinalis anterior

Främre ryggmärgsartären bildas genom att kotartären (a. vertebralis) på hö. och vä. sida inne i kraniehålan avger en tunn sidogren som, längs med förlängda märgens framsida, söker sig ut genom det stora nackhålet och där smälter samman med sin partner till ett nedåtstigande blodkärl.
...