Uppslagsverket

L

Långa hjärnstamsomslutande artärer

Långa circumflexa hjärnstamsartärer

Hjärnartärer, långa circumflexa hjärnstamsartärer

Hit räknas Bakre nedre lillhjärnsartären (PICA), Främre nedre lillhjärnsartären (AICA) och Övre lillhjärnsartären. Dessa försörjer hjärnstammens bakre/dorsala partier samt lilla hjärnan.
...