Uppslagsverket

K

Korta hjärnstamsomslutande artärer

Korta circumflexa hjärnstamsartärer

Hjärnartärer, korta circumflexa hjärnstamsartärer

Ett flertal (3 - 6) korta circumflexa hjärnstamsartärer avgår från basartären åt höger och vänster och försörjer hjärnstammens sidopartier.

Man talar även om "hjärnstammens långa circumflexa artärer". Hit räknas bakre nedre lillhjärnsartären (PICA), främre nedre lillhjärnsartären (AICA) och övre lillhjärnsartären. Dessa försörjer hjärnstammens bakre/dorsala partier samt lilla hjärnan.
...