Uppslagsverket

B

Blodkärlsflätans (främre) artär

Arteria choroidea (anterior)

Hjärnartär, blodkärlsflätans (främre)

Artären utgår från de första millimetrarna av mellersta storhjärnsartären (a. cerebri media), eller ibland från inre halsartärens (a. carotis interna) slutdel. Den tar sig in i plexus choroideus framtill i sidoventrikelns tinningdel och löper sedan, omslingrad av sin venösa partner (blåfärgad i bilderna), längs med blodkärlsflätan ända fram till ventrikelmellanhålet.

Artären försörjer mandelkärnan (amygdala), delar av synbanan (tractus opticus), hjärnskänklarna (crus cerebri), främre delen av den parahippocampala vindlingen, främre delen av sjöhästen (hippocampus), globus pallidus, bakre delen (crus posterior) av den inre nervtrådskapseln (capsula interna), yttre & inre knäkropparna (corpus geniculatum laterale & mediale) samt, tillsammans med en gren (arteria choroidea posterior) från den bakre storhjärnsartären, den stora blodkärlsflätan (plexus choroideus) i sidoventrikeln.


Tilltäppning av eller blödning från enbart denna artär är sällsynt.
...