Uppslagsverket

R

Rafe-spinala ledningsbanan

Tractus raphe-spinalis

Ledningsbana, rafe-spinala

Detta är en av de viktigaste smärtdämpande ledningsbanorna i ryggmärgen.

Banan utgår från en ansamling serotoninproducerande nervceller (nucleus raphes magnus) i förlängda märgen (medulla oblongata), löper ner i ryggmärgens sidosträng och hämmar direkt och indirekt de nervceller som ger upphov till den stora uppåtstigande smärtbanan (tractus spino-thalamicus lateralis).
...