Uppslagsverket

P

Pyramidbanans främre okorsade del

Tractus cortico-spinalis anterior

Ledningsbana, pyramidbanans främre okorsade del, Ledningsbana, cortico-spinalis anterior, Tr.c-s.a.

Den del av pyramidbanan som inte korsar över medellinjen i medulla oblongata (20% av banans ca. 1 miljon trådar), utan som fortsätter ner i ryggmärgens framsträng kallas också för "Pyramidbanans okorsade del".
Tr.c-s.a. sträcker sig sällan längre ner än till ryggmärgssegmenteten T6-8. Precis som den korsade delen av pyramidbanan så tunnar den okorsade ut på sin väg nedåt i ryggmärgen. Uttunningen är en följd av att nervtrådar, under hela förloppet, lämnar framsträngen, korsar över medellinjen i commissura alba anterior och tränger in i den grå substansen i de segment banan passerar förbi. Tr.c-s.a.-trådarna påverkar den inre motorneurongruppen som styr kotpelarens och bålens muskler.
...