Uppslagsverket

F

Främre spino-thalamiska ledningsbanan

Tractus spino-thalamicus anterior

Ledningsbana, främre spino-thalamiska

Den främre spino-thalamiska ledningsbanan förmedlar oprecisa/diffusa tryck-och beröringsförnimmelser. Banan utgår från nervceller i bakhornet vilka tagit emot bakrotsafferens och som via sina axoner, mer eller mindre direkt förmedlar sinnesintrycken över till motsatta ryggmärgshalvan genom commissura alba anterior, sedan vidare uppåt i ryggmärgens anterolaterala vita substans och då blandade med bl.a. tractus spino-thalamicus lateralis trådarna. När trådmassan nått upp i förlängda märgen skiljer de tryck- och beröringsförmedlande trådarna ut sig och ansluter till den mediala lemnisken för vidare befordran till VPL-kärnan i thalamus.

Lägg märke till att oprecisa/diffusa tryck-och beröringsförnimmelser således förmedlas upp genom ryggmärgen sedan de korsat över till den sida som är motsatt den där retningen ägt rum.
Detta är i skarp kontrast till de precisa/högupplösta tryck-och beröringsförnimmelser (baksträngskvaliteter) som förmedlas okorsade upp genom ryggmärgen i baksträngarna.
...