Uppslagsverket

S

Spino-mesencephala ledningsbanan

Tractus spino-mesencephalicus

Ledningsbana, spino-mesencephala

Banan börjar i den posteromarginala kärnan och i propriuskärnan. Den slutar i PAG-området och i fyrhögsplattan samt deltar i hjärnans smärtmodifierande funktioner.
...