Uppslagsverket

F

Främre spino-cerebellära ledningsbanan

Tractus spino-cerebellaris anterior

Ledningsbana, främre spino-cerebellära, Tractus spino-cerebellaris ventralis

Ledningsbanan utgår från "border cells" och interneuron (i ryggmärgens intermediära grå substans) belägna i ryggmärgens nedre halva, särskilt från ländansvällningen. Banan korsar medellinjen och tar sig upp till hjärnstammen via sidosträngen. Den når in i cerebellum genom den övre lillhjärnsarmen. Väl inne i cerebellum korsar banan på nytt medellinjen. Banan slutar alltså i samma halva av CNS som den började i. Nervtrådarna fördelar sig sedan inom båda lillhjärnshalvorna.

Banan förmedlar framförallt intern feed-back-information från ryggmärgen med avseende på rörelseprogram för den nedre extremiteten.
...