Uppslagsverket

B

Blodledare i den hårda hjärnhinnan

Sinus durae matris

ett system av "kanaler/tunnlar" som är inbyggda i den hårda hjärnhinnan och avsedda för att transportera det venösa/använda blodet bort från hjärnan och till skallens utsida. Blodet lämnar hjärnvävnaden med hjälp av "vanliga" vener som samlas ihop till större enheter på hjärnans yta. Dessa större vener tömmer sedan ut blodet i blodledarna.

Den stora övre mittställda blodledaren (sinus sagittalis superior) fungerar dessutom som avlopp för hjärn-ryggmärgsvätskan, likvor.
...