Uppslagsverket

R

Ryggmärgens associationsbanor

Fasciculi proprii

Associationsbanor, ryggmärgens egna ledningsbanor.

Här ingår både uppåt- och nedåtgående nervtrådsmassor. Nervcellskropparna är belägna i den grå ryggmärgssubstansen och sänder ut sina axoner i den vita substansen tätt intill den gråa substansen. Vissa av axonerna är korta och sträcker sig bara ett ryggmärgssegment uppåt eller neråt innan de dyker in i den gråa substansen och kontaktar - bildar synapser med - där belägna nervceller. Vissa andra axoner är mycket långa och sträcker sig utmed så gott som hela ryggmärgens längd och sammankopplar t.ex. halssegment med bröstsegment och ländsegment.

Fasciculi propriis funktion är att samordna aktiviteterna i de olika ryggmärgsegmenten med varandra.
...