Uppslagsverket

I

Inre motorneurongruppen

Cellulae motoriae mediales

Ryggmärgens inre motorneurongrupp, Motorneurongrupp, inre.

Dessa motorneuron (alfa- & gammamotorneuron) aktiverar framförallt muskulatur ansluten till kotpelaren och bålväggen. Motorneurongruppen påverkas bl.a. av signalflödet i pyramidbanans s.k. främre okorsade del (tractus cortico-spinalis anterior) och av signaler i tractus reticulo-spinalis.
Den översta, vanligtvis frigjorda delen av motorneurongruppen bildar den s.k. supraspinalis kärnan.
...