Uppslagsverket

E

Elfte kranialnervens kärna

Nucleus accessorius

Accessoriuskärnan, Kranialnerv 11.s ryggmärgskärna

Ansamlingen av alfa- och gammamotorneuron som bildar accesoriuskärnan. Kärnan ligger i nedersta delen av förlängda märgen och sträcker sig sedan ner i halsryggmärgens fem första segment. Kärnan ligger på platsen för den grå ryggmärgssubstansens sidohorn. Axonerna tränger igenom sidosträngens vita substans och tar sig ut ur ryggmärgen i nivå med tandligamenten och bildar den spinala delen av nervus accessorius.

Kärnan kontrollerar aktiviteten i nickmuskeln (m. sterno-cleido-mastoideus) och kappmuskeln (m. trapezius).

Lägg märke till att en aktivering av m. sterno-cleido-mastoideus leder till att huvudet vrids åt motsatta sidan: höger m. sterno-cleido-mastoideus vrider alltså huvudet åt vänster och vice versa.
...