Uppslagsverket

P

Parasympatiska ryggmärgskärnorna

Nuclei parasympathici sacrales

Detta är ansamlingar av preganglionära parasympatiska neuron belägna i den grå ryggmärgssubstansens sidohorn i segmenten S2, S3, S4 (sacralsegment 2,3,4). De preganglionära nervtrådarna lämnar ryggmärgen via motsvarande framrötter, löper ett kort stycke i början av motsvarande spinalnerver och söker sig sedan in i den komplicerade bäckenflätan (plexus hypogastricus). Här kallas de preganglionära parasympatiska trådbuntarna för erektionsnerverna (nn. erigentes eller nn. splanchnici pelvici). Namnet kommer av att vissa av dessa nervtrådar har en kärlvidgande effekt med avseende på svällkroppsvävnaden i penis och klitoris.
De anslutna postganglionära cellkropparna ligger utströdda i plexus hypogastricus och oftast i omedelbar anslutning till det organ som skall försörjas.
...