Uppslagsverket

S

Sympaticuskärnan

Nucleus intermediolateralis

Ryggmärgens sympaticuskärna, Sympatiska ryggmärgskärnan

Långsträckt ansamling (kärna)av sympatiska preganglionära nervcellskroppar belägen, en på höger och en på vänster sida, i den gråa ryggmärgssubstansens sidohorn. Kärnan är begränsad till segmentnivåerna T1 tom L2-3 och ger upphov till de s.k. preganglionära sympatiska nervtrådarna. Dessa buntar av tunna myeliniserade nervtrådar söker sig ut från ryggmärgen med hjälp av framrötterna T1 tom L2-3 och vidare ut i de motsvarande (T1 tom L2-3) spinalnerverna. Väl utanför kotkanalen lämnar de preganglionära trådbuntarna spinalnerverna och söker sig i form av de vita förbindelsegrenarna (ramus communicans albus, RCA) in i den sympatiska gränssträngen.

OBSERVERA att gränssträngen således enbart tar emot preganglionära nervtrådar via spinalnerverna T1 tom L2-3!! Från gränssträngsnivån T1 tom L2-3 fördelas sedan preganglionära trådar uppåt och neråt i gränssträngen.

När de preganlionära trådarna väl kommit in i den sympatiska gränssträngen har de två alternativa slutmål:

1/ De knyter kontakt (bildar synapser) med de postganglionära nervceller som har sina cellkroppar samlade i gränssträngsganglierna. De omyeliniserade postganglionära nervtrådarna lämnar sedan gränssträngen och har då två olika vägar att välja på.
a) Antingen tar sig de postganglionära nervtrådarna via de grå förbindelsegrenarna (RCG) in i spinalnerverna och sprids med dessa till huden och till rörelseapparaten särskilt skelettmuskulaturens blodkärl.
b) eller så lämnar buntar av postganglionära nervtrådar gränssträngen och söker sig in mot kotpelarens framsida där de tillsammans med parasympatiska nervtrådar bildar de s.k. prevertebrala flätorna - prevertebrala plexan.

2/ De passerar igenom gränssträngen och lämnar sedan denna i form av sk inälvsgrenar vilka hittar sina postganglionära mottagarnervceller på en rad olika platser i kroppen.
Stora och lilla inälvsnerverna (n. splanchnicus major & minor) är exempel på sådana här inälvsgrenar. Här utgörs de postganglionära målgrupperna av de s.k. bukganglierna.
...