Uppslagsverk

M

Muskel-ledkänsel och balans

Proprioception

Sinnesintryck som uppstår till följd av förändringar/aktivitet i rörelse- och balansorganen.

Till de proprioceptiva sinnesorganen räknas:
1/ muskelspolar
2/ senspolar (Golgis senorgan)
3/ tryck och töjningsmätare i anslutning till lederna
4/ balansorganet på höger och vänster sida, d.v.s. den del av innerörats hinnlabyrint som omfattar båggångarna(3st.) och de båda hinnsäckarna (utriculus och sacculus).
5/ smärtnerver anslutna till skelett, leder och muskler och som förmedlar s.k. proprioceptiv smärta.


Det proprioceptiva informationsflödet är nödvändig för att hjärnan, såväl medvetet som omedvetet, skall kunna:

1/ uppfatta och hantera armar, ben, bål, hals och huvud som en sammanhängande enhet (känslan av att vara en kropp)
2/ avgöra om huvud och resten av kroppen förändrar sin hastighet och sitt läge i förhållande till jordens dragningskraft (gravitationen)

3/ avgöra var i rummet/rymden de olika kroppsdelarna befinner sig och hur de rör sig i förhållande till varandra

4/ uppfatta kraftutvecklingen i de olika musklerna

5/ kontrollera att de rörelseprogram som håller på att verkställas verkligen genomförs på det planerade sättet och om så behövs utlösa de nödvändiga korrektionerna.
...