Uppslagsverket

B

Bleka kärnan

Globus pallidus

Pallidum, Paleostriatum, GP

Tillhör basala ganglierna och är utvecklingsmässigt sätt corpus striatums äldsta(paleo) del.

Den bleka kärnan bildar tillsammans med skalkärnan (putamen) den s.k. linskärnan (nucleus lentiformis).

Globus pallidus (GP) är uppdelad i två avsnitt, ett yttre, externt (GPe), och ett inre, internt (GPi), av lamina medullaris medialis. Både GPe och GPi är inhibitoriska, GABA-erga och toniskt aktiva med frekvenser runt 70Hz.


Globus pallidus tar bl.a. emot ett serotoninergt inflöde av signaler från den övre gruppen rafekärnor.
...