Uppslagsverket

A

Araknoidalknottror

Granulationes arachnoideae

Araknoidalvilli

Små ventilhus med vars hjälp likvor kan ta sig från subarachnoidalrummet in till blodet i den övre mittställda blodledaren (sinus sagittalis superior) och på så sätt lämna hjärnan och skallhålan.
Araknoidalknottrorna är ca. 0,5 - 2 mm stora och sitter ofta i täta grupper anslutna till utbuktningar (lakuner) från blodledaren.
...