Uppslagsverk

D

Dorsaliskärnan

Nucleus dorsalis/thoracicus

Ryggmärgens dorsala kärna, Columna Clarkii

Kärnan sträcker sig, på hö. och vä. sida i ryggmärgen, från segmentet T1 ner till segmentet L2 eller L3. Kärnan ligger i den intermediära grå substansen vid bakhornets bas och tar emot ett kraftigt inflöde av nervtrådar från fasciculus gracilis.

De inkommande nervtrådarna förmedlar signaler från nedre extremitetens leder och muskler samt även från huden i fotsulan. Dessa signaler innehåller information om hur nedre extremitetens muskler agerar( dvs besked om varje enskild muskels längd, längdförändring och kraftutveckling samt vinkelhastigheten i extremitetens olika leder, med andra ord . proprioceptiv information). Dessutom information om hur kroppstyngden fördelar sig via fotsulorna över underlaget.

Kärnan bearbetar informationen och sänder resultatet via den bakre spino-cerebellära banan (tractus spino-cerebellaris posterior) till lilla hjärnan.

Observera att nucleus dorsalis alltså tar emot i stort sätt samma proprioceptiva information som nucleus gracilis uppe i förlängda märgen tar emot. Lägg sedan märke till att nucleus dorsalis sänder informationen till cerebellum på samma sida via tractus spino-cerebellaris posterior, men att nucleus gracilis, via mediala lemnisken och VPL-kärnan i thalamus, sänder informationen till primära känselbarken på motsatta sidan och man blir medveten om de rörelser man utför.
...