Uppslagsverket

P

Posteromarginala kärnan

Nucleus posteromarginalis

Ryggmärgens posteromarginala kärna

Kärnan består av ett tunt skikt nervceller som "toppar" ryggmärgens bakhorn. Kärnan sträcker sig längsmed hela ryggmärgen på hö. och vä. sida.
Kärnan tar emot smärt- och temperatursignaler som når in till ryggmärgen från hud, rörelseapparat och inälvor med hjälp av bakrötterna. Smärt- och temperatursignalerna förmedlas av tunna myeliniserade nervtrådar (A-delta trådar) och av omyeliniserade nervtrådar (C-trådar).

Nervcellerna i den posteromarginala kärnan sänder i sin tur majoriteten av sina axoner över medellinjen och ut i den motsatta ryggmärgshalvans sidosträng. Här fördelar sig axonerna på tre uppåtstigande smärtledningbanor:
1/ tractus spino-thalamicus lateralis
2/ tractus spino-reticularis
3/ tractus spino-mesencephalicus


Inom den övre delen av halsryggmärgen (segmenten C1 - C4) räknas delar av nucleus posteromarginalis till den femte kranialnervens ryggmärgskärna (nucleus spinalis nervi trigemini). Detta parti har inflytande på smärtspridningen från ansiktet, inräknat mun-, näs- och ögonhålorna, till hjärnan.
...