Uppslagsverket

R

Ryggmärgens vita substans

Substantia alba spinalis

Ryggmärgens vita substans delas in i strängar, 3 på vardera sidan om medellinjen:

1/ baksträngen som ligger mellan medel-linjen och bakrötternas inträde i rygg-märgen
2/ sidosträngen som ligger mellan bak-rötternas inträde och framrötternas utträde
3/ framsträngen som ligger mellan fram-rötternas utträde och mittfåran.

Den vita substansen avtar succesivt i mängd i nedåtstigande riktning. Förklaringen är enkel: Högst upp i ryggmägen ligger samtliga uppåtgående och nedåtgående trådar samlade i tvärsnittet. Längre ner har en del av de nedåtgående trådarna redan vänt in i den grå substansen där de slutar och uppåtgående trådar från ovanförliggande segment finns naturligtvis inte med.
...