Uppslagsverket

R

Ryggmärgens intermediära grå substans

Substantia grisea intermedia (Medulla spinalis)

Det parti av ryggmärgens grå substans som ligger mellan bak- och framhornen. Området kan, i tvärsnittsbilden, sägas motsvara det gråa H-ets tvärslå. Inom bröst- och övre ländryggmärgen bildar delar av den intermediära grå substansen ryggmärgens sidohorn (cornu laterale).

Tractus spino-reticularis , tractus spinocerebellaris anterior och tractus spinocerebellaris rostralis utgår devis från nervcellskroppar i ryggmärgens intermediära grå substans.

Dessutom utgår från ryggmärgens intermediära grå substans delar av det smärtförmedlande s.k. paleo-spinothalamiska systemet, som sprider den långsamma, brännande och "skrämmande" smärtan levererad in till ryggmärgen av omyelinicerade axoner (C-fibrer) .
...