Uppslagsverket

F

Framrotens intraspinala del

Pars intraspinalis; radix anterior

Ansamling av tunna axonbutar som utgår från alfa- och gammamotorneuronen i ryggmärgens framhorn. Buntarna löper framåt genom ryggmärgens framsträng och bildar framroten (radix anterior) när de kommer ut på ryggmärgens framsida.


På segmentnivåerna T1 tom L2-L3 innehåller framroten och dess intraspinala del dessutom preganglionära sympatiska nervtrådar.

På segmentnivåerna S2,S3,S4 innehåller framroten och dess intraspinala del dessutom preganglionära parasympatiska nervtrådar.
...