Uppslagsverket

L

Lissauers randzon

Tractus dorsolateralis

Ledningsbana, ryggmärgens bakre yttre.

Område som, på hö. och vä. sida, sträcker sig utmed hela ryggmärgen mellan inträdet för bakroten och bakhornets spets.

Detta är platsen där de små myeliniserade (A-delta) och omyeliniserade (C) bakrotstrådarna (smärta och temperatur) grenar upp sig i korta uppåt och nedåtstigande grenar innan de smärt- och temperaturhanterande omkopplingsstationerna (nucleus posteromarginalis, nucleus proprius, substantia gelatinosa) i bakhornet kontaktas.
...