Uppslagsverket

B

Baksträngskvaliteter

Baksträngskvaliteter

Baksträngskvalitet

Till baksträngskvaliteterna räknas:

1/ En(1)-punkts diskrimination,
d.v.s. vår förmåga att med mycket hög noggrannhet ange var någonstans på hudytan en tryck-, berörings- eller töjningsretning sker

2/ Två(2)-punkts diskrimination (2-PD)
d.v.s. vår förmåga att särskilja 2 retnings-punkter på huden från varandra

3/ Kinaestesi
d.v.s. vår förmåga att vara medvetna om förändringar som sker i leder och muskler under olika rörelser, vilket gör det möjligt för oss att veta hur vi rör olika kroppsdelar.

4/ Stereognosi
d.v.s. vår förmåga att utan ögonens hjälp, avgöra arten av ett föremål och sortera ut olika föremål från varandra. Så t.ex. skiljer man utan svårighet olika svenska myntslag från varandra direkt med handen i fickan.

5/ Vår förmåga att uppfatta vibrationer.


Baksträngsbanan förmedlar synnerligen detaljerade uppgifter (s.k. högupplöst mekanoreception) om tryck, beröring och töjning från huden (exteroception) samt besked från rörelseapparaten (proprioception) om hur snabbt olika muskler drar ihop sig, hur långa musklerna är och hur stor kraft de utvecklar samt graden av böjning och/eller sträckning i lederna. Blandningen av dessa olika detaljerade upplysningar om påverkan av huden och om skeendet i rörelseapparaten samordnas med varandra uppe i hjärnan.
...