Uppslagsverket

B

Beteende

Det sätt på vilket man uppför sig i, och samverkar med, sin omgivning, d.v.s. hur man rör sig och talar och hur ens känslor och drifter kommer till uttryck.

Hårddrar man definitionen kommer man fram till att vårt beteende ytterst beror på den aktivitet som nervsystemet (obs basala ganglierna) utlöser och övervakar i våra muskler, såväl tvärstrimmiga som glatta och i körtlar av olika slag.
...