Uppslagsverket

R

Ryggmärgens främre vita tvärförbindelse (DUBLETT)

Commissura alba anterior

Ett tunt skikt av vit substans som är beläget mellan den grå ryggmärgssubstansens mittparti (H-ets tvärslå) och bottnen på ryggmärgens främre mittspringa (fissura mediana anterior). Commissura alba anterior innehåller nervtrådar vilka korsar över medellinjen. Korsningen möjliggör för nervtrådar att byta sida under sitt förlopp uppåt eller neråt i ryggmärgen. Här korsar bl.a. den viktiga ledningsbanan (tractus spinothalamicus) som förmedlar smärt- och temperaturförnimmelser från kroppen nedanför haklinjen.
...