Uppslagsverket

S

Skalle

Cranium

Skallen brukar indelas i två partier:

1/ inälvsskallen (visceralkraniet) som omfattar ansiktet med dess håligheter (mun-, näs- och ögonhåla).

2/ nervskallen (neurokraniet) vars olika bendelar omsluter hjärnan.
...