Uppslagsverket

T

Trogna hjärn- ryggmärgshinnan

Pia mater

Pian

Ett ytterst tunn bindvävshinna som troget ligger an mot centrala nervsystemets yta och som följer med in i alla dess sprickor, springor och fåror.
...