Uppslagsverket

P

Ponskärnor

Nuclei pontis

Bryggkärnor

Ett myller av små koncentrerade nervcellsansamlingar (kärnor) som ligger insprängda bland de nervtrådsmassor som tränger in i bryggan (pons) från mitthjärnan (mesencephalon).

Ponskärnorna tar emot signaler från hjärnbarken, särskilt mycket från pann(frontal)- och hjäss(parietal)loberna i ena storhjärnshalvan och sänder dem vidare över medellinjen (tractus ponto-cerebellaris) och genom den mellersta lillhjärnsarmen till motsatta sidans lillhjärnshalva.

De flesta bansystem som löper genom bryggan avger sidogrenar till ponskärnorna bl.a. tractus cortico-nuclearis, tractus cortico-spinalis och tractus reticulo-spinalis.
...