Uppslagsverket

B

Binjuremärgen

Medulla glandula suprarenalis

Binjuremärgen utsöndrar andrenalin till blodbanan efter sympaticusstimulering via inälvsnerverna. Binjuremärgscellerna är att betrakta som starkt specialiserade postganglionära sympatiska nervceller.
Binjuremärgen räknas vanligtvis till det hormonproducerande organsystemet.

5 - 10 sekunder efter det att binjuremärgen stimulerats har alla de av kroppens organ som som kan reagera på en sympaticusstimulering blivit maximalt aktiverade: ADRENALINKICKEN!!! och kroppen har blivit inställd på högsta möjliga fykt- och försvarsberedskap!
...