Uppslagsverk

P

Parasympatiska nervsystemet

Pars parasympathetica av Systema nervosum autonomicum

Parasympaticus

Parasympaticus räknas till det autonoma nervsystemet och omfattar:

1/ preganglionära nervceller som ligger inne i CNS och sänder trådar med kranialnerverna 3, 7, 9, 10 och med spinalnerverna S 2, S3, S4.
De preganglionära parasympatiska neuronen är acetylcholinproducerande och påverkar sina postganglionära målceller via dessas nicotinkänsliga acetylcholinreceptorer

2/ postganglionära nervceller ute i PNS i ganglier (terminalganglier) och flätor (plexus/an) anslutna till ovanstående nerver.
De postganglionära parasympatiska neuronen producerar acetylcholin och påverkar sina målceller via dessas muscarinkänsliga acetylcholinreceptorer.


Man brukar säga att, i det parasympatiska nervsystemet, där är de preganlionära nervtrådarna långa och de postganglionära trådarna mycket korta. De postganglionära cellkropparna ligger oftast inströdda i själva målorganet.
...