Uppslagsverket

S

Svansryggmärgen

Pars coccygea medullae spinalis

Antalet Cocc.-segment är vanligen 1-2(3).
...