Uppslagsverket

H

Halsryggmärgen

Pars cervicalis medullae spinalis

Omfattar ryggmärgssegmenten C1 tom C8.

Halsryggmärgen tar emot sensoriska/afferenta signaler från halsen och de övre extremiteterna samt, via mellangärdesnerven, från mellangärdesmuskeln, lungsäcken och hjärtsäcken.

Från halsryggmärgen utgår motoriska/efferenta signaler till halsens och de övre extremiteternas muskulatur samt till den för inandning så viktiga mellangärdesmuskeln (diaphragma).

Observera att C1-segmentet nästan alltid saknar bakrötter och att dess framrötter är är relativt oansenliga.
...