Uppslagsverket

B

Bukganglier

Prevertebrala ganglier

Ansamlingar av postganglionära sympatiska nervceller som ligger klumpade framför kotpelaren runt bukaortas större grenar. Från bukganglierna utgår postganglionära nervtrådar som med hjälp av blodkärlen leds fram till bukhålans inälvor.

Bukganglierna får sitt preganglionära signalinflöde via den stora och lilla inälvsnerven. Dessa utgår från bröstdelen av sympatiska gränssträngen.
...