Uppslagsverket

B

Basartären

Arteria basilaris

Hjärnartär, basartären

ligger i mittlinjen på hjärnstammens fram-/undersida. Basartären bildas i och med att de båda kotartärerna smälter samman till ett kärl och tar slut i och med att den delar sig i de båda bakre storhjärnsartärerna.
Basartären sänder ut ett stort antal grenar som försörjer olika delar av lilla hjärnan och hjärnstammen.
...