Uppslagsverket

F

Fjärde ventrikelns sidoutbuktning

Recessus lateralis ventriculus quartus

Fjärde ventrikelns sidoutbuktning, en till höger och en till vänster, slingrar sig bakifrån runt förlängda märgen och tittar fram på hjärnstammens framsida där den öppnar sig mot subarachnoidalrummet. Öppningen (foramen Lushka) släpper ut likvor från fjärde ventrikeln till subarachnoidalrummet.
...