Uppslagsverket

N

Nedre fyrhögsarmen

Brachium colliculi inferioris

Fyrhögsarm, nedre

Åsliknande upphöjning (en på höger och en på vänster sida) som förbinder den nedre fyrhögen (colliculus inferior) med den inre knäkroppen (corpus geniculatum mediale). Nedre fyrhögsarmen innehåller nervtrådar vilka räknas till hörselbanan och förmedlar ljudsignaler från båda öronen. Dessa nervtrådar utgör den viktiga länken mellan det komplicerade kopplingssystem för hörselsignaler som är beläget i hjärnstammen och den inre knäkroppen.
Efter omkoppling i den inre knäkroppen sprids hörselsignalerna via hörselstrålningen (radiatio acustica) till den primära hörselbarken.
...