Uppslagsverket

K

Kromosom

Kromosom

Kromos = färg, soma = kropp.
Kromosomerna är de, efter vanliga vävnadsbehandlingsmetoder, starkt färgade X-liknande "parbildningar" som uppträder under celldelningen. Medlemmarna i parbildningen kallas för kromatider och är sammankopplade på ett ställe av centromeren. Vid slutet av celldelningen skiljs kromatidparet åt på så ätt att den ena kromatiden förläggs till den ena av de två uppkomna dottercellern och den andra kromatiden till den andra dottercellen. Kromatiderna kallas nu för kromosomer (vilket är något förvirrande), förlorar snabbt i färgbarhet och kan efter en kort stund inte längre identifieras med vanliga vävnadsbehandlingsmetoder.

En analys av kromatiderna, när de dyker upp vid celldelningens början, visar att de består av en flera centimeter lång DNA-molekyl(arvsmassa) genialt komprimerad och förpackad i olika äggviteämnen av vilka de så kallade "histonerna" är den viktigaste gruppen.
...