Uppslagsverket

A

Autosomal

Autosomal

Begreppet syftar på de av våra kromosomer som inte är könskromosomer. När det handlar om ärftliga sjukdomar talar man om autosomalt bundna och om köns(kromosom)bundna sjukdomar; d.v.s. att det "dåliga" arvsanlaget är bundet till något av våra 22 autosomala kromosompar respektive till vårt könskromosompar.
...