Uppslagsverket

F

Familjär Alzheimers sjukdom

Familjär Alzheimers sjukdom

FAD

Vid familjär Alzheimers sjukdom ärvs sjukdomen autosomalt dominant (dvs att arvsanlaget är bundet till någon av de kromosomer som inte är en könskromosom; X eller Y kromosom). Man uppskattar att andelen av alla patienter med Alzheimers sjukdom som har den familjära formen av sjukdomen är mindre än 1%. Det finns idag mutationer på tre olika gener (APP och presenilingenerna) vilka orsakar FAD.
...