Uppslagsverket

P

Prevalens

Prevalens

Prevalensen hos en sjukdom anger hur många individer som är drabbade av sjukdomen vid en viss tidpunkt eller under en viss tidsperiod.
...