Uppslagsverket

D

Debut

Debut

Början. Man kan t.ex. säga om en sjukdom att den "debuterar med nedsatt känsel i fötterna".
...