Uppslagsverket

F

Funktionell magnetresonansavbildning

fMRI

Funktionell "magnetröntgen"

Med hjälp av fMRI kan man mäta blodgenomströmningen i delar av ett organ. Eftersom en ökad aktivitet i ett visst område av hjärnan anses medföra ökad blodgenomströmning, så används fMRI som en metod för att söka sambandet mellan olika hjärnfunktioner och de hjärndelar som ansvarar för funktionen i fråga. Metoden är synnerligen populär.
...