Uppslagsverket

Y

Yttre baksträngsbunten

Fasciculus cuneatus

Cuneatusbunten , Baksträngsbunt, yttre

Baksträngens yttre kilformade nervtrådsmassa - Cuneatusbunten - en på hö.sida och en på vä.sida, sträcker sig uppåt i baksträngen med ökande trådantal, räknat från segmentnivån T6-7 och upp i förlängda märgen (medulla oblongata) där den slutar i den yttre baksträngskärnan (nucleus cuneatus).

Trådmassan innehåller bl.a. uppåtstigande grenar från de tjockare nervtrådarna som tar sig in i ryggmärgen via bakrötterna och som förmedlar detaljerade tryck- och beröringsförnimmelser från hud samt information från leder och muskler (proprioception) i övre delen av bålen, i armen med hand och fingrar och i halsen, de s.k. baksträngskvaliteterna.
...