Uppslagsverket

R

Regionalt cerebralt blod-flöde

rCBF

Begreppet syftar på blodgenomströmningen i ett begränsat parti av hjärnan. Det används ofta i samband med den så kallade SPECT-undersökningen.
...