Uppslagsverket

M

Mutation

Mutation

Plötsligt uppkommen förändring i arvsmassan.
...